Infinitum alapítvány

Rólunk

Az INFINITUM Alapítvány 2017-ben azzal a céllal alakult, hogy támogassa az alapfokú művészetoktatási intézmény(ek) létrehozását és fenntartását, alapfokú művészeti oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezőket.

Támogatást nyújt az általa létrehozott alapfokú művészetoktatási intézmény(ek) működési hatékonyságának növeléséhez, az intézmény tanulóinak minél magasabb szintű szakmai, erkölcsi képzésének biztosításához.

Kiemelt céljaink közé tartozik:

▶ Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
▶ Kulturális tevékenység.
▶ Kulturális örökség megóvása.
▶ Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
▶ Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
▶ A magyar nép hagyományainak, tárgyi- és szellemi néprajzi értékeinek gyűjtése.
▶ Nemzetközi, országos, regionális és kistérségi versenyek, fesztiválok, szakmai bemutatók, kiállítások, továbbképzések szervezése, azokon való aktív részvétel biztosítása.
▶ Művészek menedzselése.

A fent említett célok megvalósítását az INFINITUM Alapítvány széleskörű együttműködési megállapodásai is segítik.